• Kurumsal

Vizyonumuz

Akademik bilginin önemini kavratacak kadroları genişletmek

Sadece sınavlara yönelik değil, iş hayatına da yönelik hizmetleri vermeye devam etmek

Çağın gereklerini göz önünde bulundurmayı ihmal etmeden eğitim ve öğretim hizmetlerinde öncü olmak

Teknolojik gelişmeleri takip ederek adaylara en ileri seviyede bilgiye ulaşma yollarını kolaylaştırmak

Eğitimin önemini gelecek nesillere aktarmak

Saygın, öz güvenli, hassas, dünyadaki gelişmelere duyarsız kalmayan insanların nesillerin yetişmesini sağlamak